Onze uitgangspunten

De mens staat centraal

Onze aanpak

Wij zijn van mening dat in elke verandering de menselijke factor een hoofdrol speelt. Deze staat dan ook centraal in analyse, ontwerp en uitvoering van het veranderplan.

Onze projecten zijn vaak een uitdagende mix. Van omvangrijke opgaves zoals het versterken van de integrale samenwerking tussen werkmaatschappijen van een gerenommeerd infra-bedrijf, verschillende veiligheidsprogramma’s en ketensimulaties voor de industrie tot internationale ontwikkelprogramma’s.

Ongeacht de opgave is onze aanpak is altijd systemisch, gericht op het versterken van de organisatie en van haar mensen. Hierbij begeleiden we zowel individuen, teams, afdelingen als grote groepen. Met daarin of daarnaast specifiek aandacht voor individuele begeleiding van mensen die een verandering moeten leiden of die zichzelf verder willen ontwikkelen.

Het versterken van organisaties is geen eenvoudige opgave. Ongeacht de insteek en specifieke doelstellingen van veranderactiviteiten vinden wij het essentieel naar het complexe samenspel van verschillende factoren te kijken. Deze systemische benadering is kenmerkend voor onze werkwijze.

Waar wij voor staan

Door het betrekken van het hele systeem optimaliseren we de kans op een succesvolle verandering, doorleefd en gedragen door allen. We nemen u als opdrachtgever graag mee in onze analyse en afwegingen om samen de impact van de activiteiten goed te beschrijven en om vervolgstappen en inbedding in de organisatie vorm te geven.

Ongeacht de omvang van onze werkzaamheden toetsen wij onze inzet altijd aan vier uitgangspunten:

N

Systemisch correct

Onze aanpak kenmerkt zich door een systemische benadering van vraagstukken. Van analyse tot en met de evaluatie: elke stap moet logisch en effectief zijn.
N

Hele systeem betrokken

Een (organisatie)vraagstuk staat nooit op zichzelf. Vaak spelen andere factoren een invloedrijke rol. Vandaar dat wij niet alleen kijken naar de menselijke factor, maar naar de gehele keten, zoals de invloed van en samenwerking met andere afdelingen, de organisatiecultuur en de wijze van organiseren.
N

Participatief

Hoe hoger de betrokkenheid van mensen, hoe effectiever de verandering. Onze aanpak richt zich op het zoveel mogelijk betrekken van mensen om de organisatie succesvol de volgende stap te laten maken.
N

Ervaringsleren

Voor een optimaal leereffect zorgen we ervoor dat deelnemers kunnen ‘stage lopen in de toekomst’. Dat kan in de vorm van een eenvoudige game of in een uitgebreide simulatie. Wie zelf ervaart, vaart het best!

Ons team

Marc de Roos

Veranderkunde, Organisatieontwikkeling, Organisatiestrategie waarmaken, Serious Gaming / simulaties / ervaringsleren, Mens & Ontwikkeling, (Veiligheids)cultuurontwikkeling.

“Hoe kan ik weten wat ik denk, voordat ik zie wat ik doe?”

Hansch van der Velden

Strategische Communicatie, Cultuuranalyse en -verandering, Strategie in praktijk waarmaken, Persoonlijk Leiderschap, Teamontwikkeling, Crisismanagement.

“Leadership is not a position or title, it is action and example”

Petra Kerstens

Verandering, Change management, organisatieontwikkeling, Strategie werkend krijgen, leiderschap, governance, diversiteit en inclusie.

“There is a crack in everything. That’s how the light get’s in.”

Jelger Spijkerboer

Veranderkunde, Serious Gaming/ simulaties/ ervaringsleren, professionaliseren, actie-onderzoek.

“Wat hoort werkt niet, wat werkt hoort niet”

Michiel van Leer

Safety Awareness, HSE-support/advies, Training & Coaching, Mens in het systeem, Managementsystemen, Risk Management.

“The real voyage of discovery is not in seeking landscapes but on having new eyes”

Theo Houterman

Persoonlijk leiderschap, Corporate Bestuur & Governance (Certified Boardroom Member), Veranderkunde, Organisatieontwikkeling, Mens & Groei.

“Sta stil en ontdek jouw verborgen potentie”

Jeroen Kleijweg

(GZ)Psycholoog, Coach, Preventie & Ontplooiing.

“Pas wanneer we snappen waarom we doen wat we doen, kunnen we onszelf leren overstijgen”

Douwe Buis

Mediation bij zakelijke conflicten, individuele management coaching, inspirator voor krachtig teamwerk.

‘Bijna is bij de boeren nog niet half’

Adriaan Olsthoorn

Toegepaste organisatiekunde (organisatieherontwerp), Verandermanagement, Organisatiepsychologie (motivatie, betrokkenheid en vertrouwen), Onderzoek (organisatiecultuur, veranderbereidheid, verandercapaciteit).

“Voortdurend zoeken naar nieuwe vormen, inhouden en composities”