Terug naar de werkplek?
Tune samen in op een hybride toekomst.

De ontwikkeling

Na een lange periode van thuiswerken vanwege het Corona-virus bereiden veel organisaties zich voor op de volgende fase: terug naar de werkplek.

Om onze relaties te ondersteunen bij de zorgvuldige terugkeer naar de werkplek en het leren van de belangrijkste lessen uit deze bijzondere periode hebben wij de afgelopen weken een eenvoudig teamgame ontwikkeld voor het intunen op het weer fysiek met elkaar samenwerken.

Het weer aan de slag gaan op de vertrouwde werkplek zal anders dan anders zijn. Niet alleen vanwege de zichtbare hygiënemaatregelen, maar ook vanwege de recente ervaringen als gevolg van het gedwongen thuiswerken. En iedereen zal deze (her)start anders beleven. Daarom is het goed om hieraan als team voldoende aandacht te geven.

In overleg met een aantal managers uit ons netwerk hebben wij TUNE-IN ontwikkeld: een interactieve teamgame waarmee je direct aan de slag kunt om met jouw team(s) een goede (her)start te maken. TUNE-IN draagt bij aan het goede gesprek en bevordert de onderlinge samenwerking. De sleutel voor een goede herstart!

De eerste ervaringen

De eerste ervaringen zijn zeer positief. Een aantal organisaties heeft TUNE-IN al live gespeeld met de teams, daarnaast hebben er een groot aantal on-line sessies plaatsgevonden. De aandacht en de gesprekken worden zeer gewaardeerd: teams herontdekken elkaar en vernieuwen/verdiepen vaak hun onderlinge verbinding. Daarnaast zijn er zeer bruikbare lessen en inzichten naar voren gekomen.

Enkele organisaties hebben al meerdere sessies georganiseerd en de uitkomsten gebruikt om hun organisatie ontwikkelagenda voor de komend periode mee aan te scherpen.

Wij bieden het Tune-In spel aan voor vrij gebruik door relaties van Human Change Group.
Wil je gebruik maken van deze game of meer weten over de eerste ervaringen?

Klik dan hier voor meer informatie. (PDF)

“De Human Change Group heeft met TUNE-IN een ontzettend praktische en handzame tool ontwikkeld waarmee je als team in gesprek kunt gaan. Het leverde ons waardevolle inzichten op in wat we belangrijk vinden en hoe we deze tijd beleven. Ook zijn we met concrete acties aan de slag die uit dit spel voort kwamen Een aanrader!”

Jacqueline Heijndijk, Head of Internal control center Rabobank

“Geweldig initiatief van de Human Change Group dat teams voorbereidt op de nieuwe werkelijkheid; de terugkeer naar de werkvloer. Ze hebben hiervoor een teamspel ‘Tune-In’ ontwikkeld dat helpt (opnieuw) de basis te leggen voor succesvolle samenwerking. Alle goede en minder goede ervaringen verdienen bij terugkeer op de werkplek de juiste aandacht. Hoe maken we samen weer een goede start? Met welke ervaringen, ambities en mogelijk ook zorgen komen we terug? Hoe geven we met elkaar betekenis aan de afgelopen periode? Hoe behouden we het goede en stemmen we onze verwachtingen opnieuw af?”

Sylvia Boer, Director Amsterdam IJmuiden Offshore Ports