Tune-In

Terug naar de werkplek?
Tune samen in op een hybride toekomst.

Tune-in

De afgelopen weken hebben we met veel van onze relaties gesproken over welke effecten de recente maanden hebben gehad op mens en werk. Ook hebben we verkend welke stappen we met elkaar kunnen zetten naar een meer ‘hybride samenwerking’ passend in deze tijd.

We zijn blij te horen dat de speciaal door ons ontwikkelde team game Tune-In hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Een aantal van onze opdrachtgevers heeft de serious game inmiddels met veel succes ingezet, zowel face to face als on-line. De impact bleek in alle gevallen groot.

De komende weken verzamelen wij de verhalen, indrukken en inzichten die met Tune-In zijn opgedaan. Een aantal inspirerende inzichten willen we alvast met u delen:

Heb aandacht voor de verschillen: Bij elke Tune-In sessie wordt meteen duidelijk hoe groot de verschillen zijn in de wijze waarop collega’s de afgelopen maanden hebben beleefd. Een open deur wellicht, maar de Tune-In gesprekken laten zien dat dit duidelijk om aandacht vraagt. Emoties, blijvende herinneringen en onzekerheid over de toekomst hebben een duidelijk effect op de interactie tussen collega’s. In alle sessies tot nu toe wordt duidelijk dat het gesprek op basis van Tune-In openheid, verbinding en begrip creëert. Of zoals een van de deelnemers het mooi verwoordde: ‘het geeft mij rust, het taboe is van de emoties af en we kunnen het er met elkaar gewoon over hebben’.

Blijf vertrouwen op goede intenties: als we goed luisteren naar de verhalen die in Tune-In worden gedeeld dan valt op dat bij de start van het thuiswerken leidinggevenden het vaak lastig vonden om te schakelen naar vertrouwen: gaat mijn team wel ‘leveren’? Niets bleek minder waar: er werd sterk verantwoordelijkheid genomen en in de nieuwe mix van werk en privé zijn uitstekende prestaties geleverd. De eerste analyses laten zien dat de productiviteit zelfs is gestegen. Maar waar het écht om gaat: leidinggeven op basis van vertrouwen werkt. In alle gesprekken komt het dilemma naar voren dat organisaties en leidinggevenden in deze fase, het zoeken naar het nieuwe normaal, de sterke neiging hebben weer op controle te gaan sturen, ‘wij nemen het weer over’ lijkt het impliciete signaal. Onze uitnodiging naar organisaties en leiders: blijf vertrouwen als basis hanteren voor de keuzes die je maakt en leg (binnen kaders waar nodig) de bal bij het team. Zij hebben immers bewezen hier uitstekend mee om te kunnen gaan!

Investeer in informeel: dit derde inzicht is het minst eenvoudig. We horen van veel Tune-In groepen dat het informele circuit nagenoeg tot stilstand is gekomen. De informele lijntjes die vaak de ‘Haarlemmerolie’ zijn, die zorgen voor diepgang en kennisdeling in een prettige werksfeer. Sociale informatiestromen zijn in de on-line vergaderwereld niet goed te onderhouden. We hebben hiervoor veel tips en suggesties ontvangen en we zijn momenteel bezig te onderzoeken welke interventies hierbij passen. De uitkomst daarvan, leest u binnenkort hier.

Tune out

De afgelopen weken neemt het gebruik van Tune-In opeens flink toe. Het teamgame blijkt een katalysator te zijn voor goede gesprekken en te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe, meer hybride, wijze van samenwerken. Wij zullen deze ervaringen en verhalen blijven verzamelen en met u delen.

In augustus en september organiseren we in kleine groepen Tune-out sessies voor leidinggevenden om met elkaar de inzichten te delen, ervaringen uit te wisselen en de betekenis voor de rol van leiders te onderzoeken. Dit doen wij samen met onze collega Marcel de Rooij van het Call Leiderschap programma.

Wilt u meer weten over Tune-In? Klik dan hier.
Heeft u als leidinggevende interesse in deelname aan een van de Tune-Out sessies? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Marc de Roos