Verbinden & veranderen

Samen werken aan de oplossingen van morgen

Waar willen we als organisatie naar toe? Wat doen collega’s en ikzelf straks anders?”

“Samen op zoek naar de kern van de verandering.”

Vaststellen welke patronen nog passen in de nieuwe organisatie, welke doorbroken moeten worden en wat nieuw en anders mag. Samen en in samenhang: verbindend veranderen staat voor zowel de juiste, doordachte samenhang tussen acties en oplossingen, als voor het samen vormgeven daaraan.
Wij zijn van mening dat in elke verandering de menselijke factor een hoofdrol speelt. Deze staat dan ook centraal in analyse, ontwerp en uitvoering van het veranderplan. Stap voor stap vooruit, met een heldere aanpak en voldoende ruimte om samen te leren. Sturen op eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid. Daarmee leggen wij de focus op waarmaken en er samen voor zorgen dat het merkbaar anders gaat.
Wij helpen mee in het goed richten van de aandacht, luisteren, vinden van de juiste taal, vergroten van het onderlinge begrip. Waar nodig brengen we scherpte in de gesprekken.

Verbinden & Veranderen

  • Inzicht en overzicht
  • Serious Gaming
  • Verandermanagement

Inzicht en overzicht

Inzicht en overzicht zijn belangrijke ingrediënten voor het ontwerp en sturen van verandering. Met scherpe analyses, het toepassen van lean-technieken en het gebruikmaken van de kracht van visualisaties leggen wij samen met onze opdrachtgevers een solide fundament onder de veranderaanpak.

Serious Gaming

Met Serious Gaming kunnen medewerkers en managers zelf ervaren welke gevolgen de voorgenomen veranderingen hebben voor hun dagelijkse praktijk. De deelnemers aan de game ervaren zelf direct de effecten van hun keuzes en hoe het onderlinge samenspel verloopt. In onze games gaan deelnemers samen op een ‘stage in de toekomst’, waarbij zij nieuwe manieren van (samen)werken ontdekken en eigen maken. Doordat ze dit met elkaar doen in een veilige, interactieve omgeving is het leereffect hoog. Onze Serious Games en simulaties bieden een krachtige leeromgeving om bestaande patronen te ontdekken en te doorbreken. Dit komt ook doordat er voldoende ruimte voor deelnemers is om samen te reflecteren en te experimenteren met nieuwe, andere manieren van denken en doen.

Verandermanagement

Als coach, klankbord, souffleur en waar nodig ‘hands on’ ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het vormgeven, monitoren en bijsturen van verander- en organisatie-ontwikkel programma’s. Hierbij zetten wij de diversiteit van ons team in. Achter de schermen klankborden wij regelmatig met onze experts op communicatie, coaching, leiderschap, procesoptimalisatie en veranderkunde mee. Zo brengen we extra scherpte en creativiteit, en blijven we onszelf ook uitdagen.

Hier staan wij voor

N

Leren en ontwikkelen met impact en duurzaam effect

N

Inzicht en overzicht als basis voor verandering

N

Patronen verkennen, (h)erkennen en doorbreken

N

Ervaren of testen van nieuwe werkwijzen in Serious Games en simulaties

N

Trainen van nieuwe kennis en vaardigheden

Met dank aan onze opdrachtgevers

Dankzij onze opdrachtgevers mogen we al jaren samenwerken aan uitdagende opdrachten. Daardoor leren we steeds weer meer over hoe organisaties hun medewerkers het beste kunnen betrekken bij veranderingen en hoe eventuele problemen het beste kunnen worden opgelost. Alle opdrachtgevers hebben steeds de mens centraal gesteld, een van de factoren voor succesvol veranderen. Een greep uit de lijst.

Contactgegevens

Even een momentje om te sparren of heb je advies nodig? Neem gerust contact met ons op. We leren je graag kennen.

Binnen 1, 4271 BV Dussen

z

+31 (0)341 700 286

contact@humanchangegroup.com

    Stuur een bericht