Leiderschap & Ontwikkeling

Een veilig fundament voor groei

Goed rentmeesterschap voor de organisatie

Iedereen geeft op zijn eigen manier vorm aan leiderschap
Ontwikkelen van unieke talenten en het stimuleren van persoonlijk leiderschap: dat is de kern van onze aanpak. Het versterken van eigen inzichten om gerichter en met focus bij te kunnen dragen aan de opdracht van de organisatie. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Leiders -op elk niveau- hebben de verantwoordelijkheid om de organisatie steeds beter te maken. Dit zou je met een klassieke term ‘goed rentmeesterschap’ kunnen noemen. We dagen leiders uit zich te ontwikkelen tot een ‘secure base’, een veilige en betrouwbare basis: voor zichzelf en voor de mensen met wie zij samenwerken. In onze ondersteuning staat de mens centraal in al zijn sterktes en zwaktes. Ervaringsgericht leren, inzicht vergroten en groeien door zelf aan het stuur te blijven, met steun en versterking waar nodig. Soms in een programma, soms 1-op-1, maar altijd met voldoende ruimte voor een leerrijk experiment. We leveren maatwerk. Onze kracht zit in het gebruiken van persoonlijke talenten, drijfveren en inspiratiebronnen. We focussen ons hierbij op de ontwikkeling die de organisatie nastreeft.

Leiderschap & Ontwikkeling

  • Ontwikkelprogramma’s
  • Revitaliserend Leiderschap
  • Verbindend communiceren

Leiderschap, Management en teams ontwikkelen

Maatwerk, impact en verbondenheid zijn belangrijke kenmerken van de ontwikkel programma’s die wij hebben mogen vormgeven en begeleiden. Wij stellen de deelnemer en zijn/haar ‘opdracht’ in de organisatie centraal, in al zijn/haar sterktes en zwaktes. Ervaringsgericht leren is bij ons de basis, dat wil zeggen: inzicht vergroten en groeien door zelf aan het stuur te blijven, met steun en versterking waar nodig. Soms in een programma, soms 1-op-1, maar altijd met voldoende ruimte en een ‘secure base’ voor het aangaan van het experiment.

We leveren maatwerk. Waarbij de kracht zit in het gebruiken van persoonlijke talenten, drijfveren en inspiratiebronnen waarbij we focussen op de ontwikkeling die we in de organisatie willen bewerkstelligen.

Mijn beste zelf zijn: Revitaliserend Leiderschap

Iedere leider wil het beste uit zichzelf en zijn omgeving halen. Dit streven kan belemmerd worden door eerdere (leer)ervaringen, uitdagende omgevingsfactoren, ontbrekende vaardigheden of persoonlijke drempels. Hierdoor kan het eigen potentieel opgebrand of geblokkeerd worden. Hierbij stil staan om ruimte te geven aan het ontsluiten van het aanwezige potentieel creëert nieuwe levens- en werkvreugde. Een hernieuwing van persoonlijke energie en ambitie. Wij noemen dit ‘revitaliserend leiderschap’.

Verbindend communiceren

Vertrouwen is een onmisbaar fundament van leiderschap. Medewerkers moeten zich veilig voelen en gesteund door hun leidinggevende. Zeker in tijden van verandering is dit van doorslaggevend belang. Een leider verdient vertrouwen door zijn/haar eigen gedrag. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol. De communicatie van een effectieve leider is gericht op verbinding en betrokkenheid. Eerlijkheid (zaken oprecht benoemen) en transparantie (helderheid) verhogen de wederzijdse betrokkenheid. In de praktijk gaat het hier vaak mis: leiders die een doorgeefluik zijn van de boodschappen van de top, zonder dat zij hier zelf betekenis en duiding aan geven, laat staan hierover met medewerkers in gesprek te gaan. Met als gevolg: onzekerheid, wantrouwen en afstand. Communicatie in de vorm van een open dialoog heeft de meeste impact. Een leider communiceert persoonlijk en laat voldoende ruimte laat om andere zienswijzen, invalshoeken of zorgen te bespreken; . Kortom, de meeste impact heeft een leider die gelooft in het oplossingsvermogen van zijn/haar team.

Hier staan wij voor

N

Dichtbij en verbonden: we werken samen aan succes en impact, ieder vanuit de eigen rol

N

Met brede blik en systemisch inzicht. We helpen te kijken en te begrijpen vanuit verschillende invalshoeken en vinden zo samen de juiste balans en scherpte

N

Secure based: we creëren samen een veilige basis voor het uitdagende experiment.

Met dank aan onze opdrachtgevers

Dankzij onze opdrachtgevers mogen we al jaren samenwerken aan uitdagende opdrachten. Daardoor leren we steeds weer meer over hoe organisaties hun medewerkers het beste kunnen betrekken bij veranderingen en hoe eventuele problemen het beste kunnen worden opgelost. Alle opdrachtgevers hebben steeds de mens centraal gesteld, een van de factoren voor succesvol veranderen. Een greep uit de lijst.

Contactgegevens

Even een momentje om te sparren of heb je advies nodig? Neem gerust contact met ons op. We leren je graag kennen.

Binnen 1, 4271 BV Dussen

z

+31 (0)341 700 286

contact@humanchangegroup.com

    Stuur een bericht